kontrola treści

 Kontrola treści w sieci szkolnej

W szkole, to Dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze szkolnej sieci. Zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej  szkoła powinna działać prewencyjnie zarówno pod względem edukacji uczniów i nauczycieli jak i wyposażając szkołę w odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
Szkoła w Chmurze pomaga realizować ten wymóg dając ku temu dwie możliwości.

Kontrola treści – usługa Edu.Bezpieczeństwo

EDU.BEZPIECZEŃSTWO to usługa, która umożliwia monitorowanie i blokowanie stron, które mogą być szkodliwe dla uczniów podczas lekcji. Daje ona również monitorowania uczniów na przerwie, gdy korzystają ze szkolnego łącza internetowego na urządzeniach mobilnych.

Edu.Bezpieczeństwo to :

  • Utrzymanie usługi monitorowania brzegu sieci zapewniającej blokowanie dostępu do treści niechcianych lub niebezpiecznych.
  • Kontrola treści realizowana na brzegu sieci szkolnej dzięki czemu może obejmować wszystkich użytkowników sieci szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych, gości.
  • Możliwość definiowania podsieci objętych ochroną ustalanie polityk na podstawie kategorii zagrożeń definiowanie białych i czarnych list
  • Możliwość objęcia ochroną stron szyfrowanych

Dużą zaletą tego rozwiązania są jego niskie koszty:

  • Wdrożenie rozwiązania oraz pierwszy rok usługi – 1000 zł netto
  • Każdy następny rok usługi – 500 zł netto 

Kontrola treści – urządzenia UTM jako uniwersalne rozwiązanie

Urządzenia UTM czyli routery z wbudowaną funkcją firewalla są z naszego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem kwestii bezpieczeństwa użytkowników szkolnej sieci.

UTM to przede wszystkim:

  • Systemy zabezpieczeń i urządzenia wirtualne firmy Fortinet pozwalają instytucjom edukacyjnym zabezpieczyć swoją infrastrukturę sieciową klasy enterprise, jednocześnie gwarantując uczniom i studentom łatwość dostępu niezbędną do efektywnej nauki.
  • Skanowanie w czasie rzeczywistym zawartości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz narzędzi transferu w sieci Web i transferu plików
  • umożliwia blokowanie wirusów, robaków, złośliwych stron internetowych, ataków mających na celu wyłudzenie informacji oraz dostępu do niewłaściwej zawartości.

 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji!