słowo
o pro
jekcie

Szkoła w Chmurze to projekt, który na zawsze zmieni twoją szkołę

Szkoła w Chmurze to projekt stworzony dla szkół, które nie boją się nowych technologii, chcących zapewnić swoim uczniom możliwości nauki oraz środowisko IT na miarę XXI wieku, realizowany przez firmę ADVISOR.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy na przestrzeni ponad 20 lat w branży IT, współpracując z ponad 1000 szkół na terenie całej Polski budując ich infrastrukturę IT, wyposażając w sprzęt multimedialny jak np. monitory interaktywne, dbając o bezpieczeństwo uczniów w sieci czy też prowadząc szkolenia dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.

Dbamy o to aby wszystkie elementy infrastruktury IT „Szkoły w Chmurze” były ze sobą dobrze zintegrowane i zapewniały kompletne i stabilne środowisko pracy nowoczesnej Szkoły. Naszą misją jest pomóc szkołom dobrze wykorzystać projekt OSE