OSE -OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

Czym jest OSE?

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - to rządowy program, którego celem jest zapewnienie szkołom bezpiecznego bezpłatnego dostępu do Internetu o przepustowości 100/100 Mb

Jednym z głównych założeń programu OSE jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wszystkich szkół w Polsce poprzez podłączenie szkół do szerokopasmowego dostępu do internetu oraz podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów.

Harmonogram programu OSE

Proces podłączania ponad 30 000 polskich szkół został podzielony na 3 etapy. Zgodnie z harmonogramem na rok 2018 zaplanowano przyłącze 1500 szkół, kolejnych 12 700 w roku 2019 a w ostatnim roku projektu 19 500 placówek.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na oficjalnej stronie projektu.

OSE – Korzyści dla szkoły

Przyłączenie do projektu OSE daje placówce szkolnej wiele korzyści:

- Szybki i bezpłatny Internet o prędkości 100/100 Mb

- Gwarantowane bezpieczeństwo użytkowników sieci,

- Dostęp do bazy cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych

- Zestaw urządzeń, które pozwolą szkole na przyłączenie się do projektu oraz rozwój infrastruktury

Prawidłowe podłączenie szkoły do sieci programu to również duże korzyści dla prowadzącej ją jednostki samorządu terytorialnego.

Po integracji OSE z istniejącą infrastrukturą sieciową szkoły będzie możliwe zniesienie dotychczasowych opłat za Internet i zapewnienie dostępu do najnowszych technologii wszystkim uczniom i nauczycielom.

Integracja szkolnej sieci z OSE

Aby w pełni wykorzystać potencjał programu niezbędna jest integracja dotychczasowej infrastruktury sieciowej szkoły z OSE.

Przez ostatnie lata szkoły były beneficjentami wielu projektów edukacyjnych, każdorazowo otrzymując różnego rodzaju urządzenia sieciowe. Często już na etapie instalacji nie zostały one odpowiednio zintegrowane, a prawie zawsze powielały się ich funkcjonalności.

Doprowadziło to do sytuacji, w której dostarczane w projektach urządzenia nie mogą być w pełni wykorzystywane, a wręcz negatywnie wpływają na działanie zainstalowanych wcześniej urządzeń.

Takie praktyki doprowadziły do chaosu w szkolnej infrastrukturze sieciowej wielu placówek. Chaosu wymagającego pilnego uporządkowania!

Integracja szkolnej sieci z Advisor

Jako firma Advisor, twórca Szkoły w Chmurze, posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie na rynku IT, ze szczególnym uwzględnieniem rynku edukacyjnego.

Przez ten czas uczestniczyliśmy w największych projektach edukacyjnych, projektując lub instalując ponad 1000 sieci szkolnych na terenie całej Polski.

Sieć szkolna po integracji z programem OSE
Sieć szkolna po integracji

Nasze doświadczenia przekładają się na unikalną znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych w placówkach szkolnych.

Pozwala nam to zagwarantować przeprowadzenie integracji sieci szkolnej na najwyższym poziomie, uwzględniając jej specyfikę oraz zapewniając wykorzystanie pełnego potencjału przyłączenia do OSE.

Co zyskasz na integracji?

- Gwarancję bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu

- Stabilną oraz wydajną szkolną sieć komputerową

- Ograniczenie kosztów – integracja sieci umożliwi rezygnacje z opłat za usługi dotychczasowych operatorów internetowych

- Możliwość monitorowania stanu urządzeń w sieci szkoły w czasie rzeczywistym 24h/dobę

- Utrzymanie w ruchu całości rozwiązania

Świadczymy usługi w zakresie:

- Doradztwa przed instalacją OSE

- Integracji i optymalizacji istniejącej infrastruktury

- Monitoringu w trybie ciągłym

- Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Masz pytania?
Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń: 695 100 090, 695 100 070, 695 100 060